Koostööpartneri otsing (business matchmaking)

Ka meie koostööpartneri otsingu teenus on alati individuaalne ja põhineb koostöös kliendiga väljatöötatud lähteülesandel ning keskendub kliendi poolt püstitatud praktiliste eesmärkide täitmisele. See teenus on spetsiaalselt väljatöötatud selleks, et aidata teie ettevõttel leida parimad võimalikud koostööpartnerid teid huvitaval turul ja luua nendega kontaktid. Seejuures ei piirdu me ainult teatud organisatsioonidesse või erialaliitudesse kuuluvate ettevõtetega, vaid töötame läbi kõik valdkonnas tegutsevad ettevõtted. Nendeks võivad olla nii potentsiaalsed edasimüüjad, sobivad partnerid ühisettevõtte loomiseks, tarnijad, suurkliendid, alltöövõtjad jne. Vastavalt püstitad eesmärkidele võib Projektide maht olla väga erinev ja sõltub peamiselt Kliendi vajadustest ja projekti eelarvest milles lepitakse kokku enne töödega alustamist. Tavapäraselt sisaldavad meie koostööpartneri otsingu projektid järgnevaid elemente:

  • Identifitseerime lähteülesande kriteeriumitele vastavad ettevõtted turul;
  • Valmistame ette esitlusmaterjalid kohalikus keeles;
  • Kontakteerume kriteeriumitele kõige paremini vastavate ettevõtetega ja esitleme neile klienti ja nende koostööettepanekut;
  • Kontrollime üle potentsiaalse koostööpartneri vastavuse kliendi poolt esitatud kriteeriumitele(taustauuring);
  • Kogume kokku ja süstematiseerime, väljasaadetud koostööpakkumistele laekunud tagasiside;
  • Vormistame väljavalitud ettevõtete profiilid, kotrollime üle kontaktandmed jne.;
  • Vormistame uuringu raporti;
  • Kohtumiste korraldamine. Kui Klient soovib väljavalitud potentsiaalsete partneritega kohtuda siis soovi korral oleme valmis korraldama kõik visiidiga seonduva, sh. broneerime sõidupiletid, korraldame ööbimise ja lepime kokku kohtumised kõikide organisatsioonidega ning assisteerime Klienti kogu reisi vältel;
  • Läbirääkimistel osalemine. Meie konsultant osaleb läbirääkimiste protsessis potentsiaalsete koostööpartneritega. Abistab koosolekutel, tõlkimisel, ettekannete ettevalmistamisel jms.

Koostööpartneri otsingu projekti tulemusena saab klient koostööpartneri otsingu raporti mis võtab kokku projekti käigus tehtud tööd. Sisaldades lühikest turuülevaadet, ettevõtete profiile ning potentsiaalsetelt koostööpartneritelt saadud süstematsiseeritud tagasisidet. Samuti koostame pingerea kõige paremini otsingu kriteeriumitele vastavatest ja koostööst huvitatud ettevõtetest.

Koostööpartneri otsingu teenuse maksumus sõltub paljuski soovitud informatsiooni detailsusest mis puudutab ettevõtete taustaandmeid ja ka täiendavate assisteerimisteenuste hulgast