Turu-uuring (Turu-analüüs)

Meie üheks peamiseks tegevussuunaks on nn. tailor-made turu-analüüsid ja projekti teostatvuse uuringud. Omame rikkalikke kogemusi erinevate uurimismeetodite ja tehnikate kasutamisel nii b2b kui ka b2c sektorites.

Sõltuvalt lähteülesandes püstitatud eesmärkidest valime sobivaima uuringu meetodi, mis tagab igal konkreetsel juhul parima tulemuse sh: Teiseste allikate läbitöötamine (Desk Research), Telefoni küsitlused(CATI), Personaalsed intervjuud (In-Deph, PAPI, CAPI), Veebipõhised uuringud (CAWI), Mystery Shopping, Store Checks jne.